خودروهای تجاری

خودروسازی آذهایتکس تولید کننده انواع خودروهای تجاری حمل و نقل کالا شامل کشنده سنگین، نیمه سنگین، کمپرسی، شاسی، کامیونت و وانت می باشد.

آذهایتکس کشنده

شاسی

شاسی نفت کش، کمپرسی، شاسی


مشاهده محصولات

آذهایتکس کشنده

کشنده

کشنده ماز، مازمان


مشاهده محصولات