خودروهای حمل و نقل مسافر

خودروسازی آذهایتکس تولید کننده ی اتوبوس شهری، دوکابین، فرودگاهی، گازسوز، بین شهری و مینی بوس می باشد

آذهایتکس  اتوبوس

مینی بوس

میدی باس، مینی بوس


آذهایتکس  اتوبوس

اتوبوس

اتوبوس شهری، بین شهری، دو کابین، گازسوز، فرودگاهی